Atelierroute Weerribben-Wieden 2023

Harm Visserman (nr. 17)

Schilderen/tekenen met pastel en werken in grafiek (houtdruk) zijn mijn belangrijkste kunstuitingen.
Architectuur van oude gebouwen boeit mij enorm. Ik bewonder het vakmanschap van oude ambachten. Wanneer ik een oude kerkdeur zie, of een rij spitsbogen in een kloostergang, dan denk ik daar vaak bij: zo maken ze het tegenwoordig niet meer! Dat geldt ook voor oude schepen, zoals botters, tjalken en punters. Als het maar een platbodem is!